1. <tt id="p5mq3"></tt>
  <cite id="p5mq3"></cite>

  <rt id="p5mq3"></rt>

  <tt id="p5mq3"></tt>
 2. 贛州市贛縣第三中學2019年秋學期國家助學金擬受助學生公示

      經贛州市贛縣第三中學學生資助管理工作領導小組和貧困學生助學評審委員會評審,以下738位學生擬享受2019年秋學期普通高中國家助學金資助,其中享受一檔助學金學生693,二檔助學金學生0人,三檔助學金學生45人,資助金額共計900000元。現將評審結果予以公示,公示期5天,歡迎廣大師生監督。
  監督電話:4431999(區教科體局資助中心)
           7775622(校資助管理辦公室)
                                                           贛州市贛縣第三中學
                                                             2019年10月19日

  年級 班級 姓名 性別 補助標準 年級 班級 姓名 性別 補助標準 年級 班級 姓名 性別 補助標準
  10高一 F204 曾怡靜 1,250.00  11高二 E206 張承發 1,250.00  12高三 306 徐燕萍 1,250.00 
  10高一 F204 李俊基 1,250.00  11高二 E206 張書琴 1,250.00  12高三 306 楊豐 1,250.00 
  10高一 F204 劉星杰 750.00  11高二 E206 鐘德美 750.00  12高三 306 鐘燕 1,250.00 
  10高一 F204 邱源桂 1,250.00  11高二 E301 曾立宇 1,250.00  12高三 306 鐘陽花 1,250.00 
  10高一 F204 吳桂香 1,250.00  11高二 E301 陳聲杰 1,250.00  12高三 307 郭莉 1,250.00 
  10高一 F204 謝慧 750.00  11高二 E301 陳濤 1,250.00  12高三 307 胡勇華 1,250.00 
  10高一 F204 許元金 1,250.00  11高二 E301 黃慧聰 1,250.00  12高三 307 黃聯山 1,250.00 
  10高一 F205 曾小梅 1,250.00  11高二 E301 朱秀娟 750.00  12高三 307 黃秀蘭 1,250.00 
  10高一 F205 金斌 1,250.00  11高二 E302 曾凡珍 1,250.00  12高三 307 賴偉 1,250.00 
  10高一 F205 劉君 1,250.00  11高二 E302 林麗珍 1,250.00  12高三 307 石琪 1,250.00 
  10高一 F205 羅海平 1,250.00  11高二 E302 劉軍 1,250.00  12高三 307 張濠 1,250.00 
  10高一 F205 繆孝華 1,250.00  11高二 E302 劉麗花 1,250.00  12高三 308 范才芳 1,250.00 
  10高一 F205 吳福平 750.00  11高二 E302 邱燕華 1,250.00  12高三 308 黃春福 1,250.00 
  10高一 F205 袁豪 1,250.00  11高二 E302 徐曉艷 1,250.00  12高三 308 羅癸林 1,250.00 
  10高一 F205 袁欣 1,250.00  11高二 E302 鐘玉清 1,250.00  12高三 308 謝桂花 1,250.00 
  10高一 F205 鐘軍菁 1,250.00  11高二 E303 肖世博 1,250.00  12高三 309 侯婷婷 1,250.00 
  10高一 F205 鐘棚華 1,250.00  11高二 E303 葉玉婷 1,250.00  12高三 309 賴冬梅 1,250.00 
  10高一 F205 朱春燕 1,250.00  11高二 E304 李華 1,250.00  12高三 309 賴貴昀 1,250.00 
  10高一 F304 陳小燕 1,250.00  11高二 E304 劉國梁 1,250.00  12高三 309 李香香 1,250.00 
  10高一 F304 陳怡星 1,250.00  11高二 E304 劉慧淵 1,250.00  12高三 309 劉金城 1,250.00 
  10高一 F304 賴婷婷 1,250.00  11高二 E304 劉效妨 1,250.00  12高三 309 盧書珍 1,250.00 
  10高一 F304 黎秀秀 1,250.00  11高二 E304 羅俊鑫 1,250.00  12高三 309 譚春妹 1,250.00 
  10高一 F304 劉汕 1,250.00  11高二 E304 彭桂華 1,250.00  12高三 309 謝林 1,250.00 
  10高一 F304 盧利芳 1,250.00  11高二 E304 溫世華 1,250.00  12高三 309 謝媛妃 1,250.00 
  10高一 F304 許豐紅 1,250.00  11高二 E304 許招弟 1,250.00  12高三 309 葉光苓 1,250.00 
  10高一 F304 袁萍 1,250.00  11高二 E304 俞鑫 1,250.00  12高三 309 周祥全 1,250.00 
  10高一 F304 張健民 1,250.00  11高二 E304 鐘英劍 1,250.00  12高三 309 朱斤風 1,250.00 
  10高一 F305 韓杰輝 1,250.00  11高二 E305 郭秀蘭 1,250.00  12高三 310 陳麗榕 1,250.00 
  10高一 F305 李國華 1,250.00  11高二 E305 韓雪怡 1,250.00  12高三 310 黃秀梅 1,250.00 
  10高一 F305 李政珍 1,250.00  11高二 E305 李芙蓉 1,250.00  12高三 310 劉風祿 1,250.00 
  10高一 F305 邱忠財 1,250.00  11高二 E305 謝燕飛 1,250.00  12高三 310 劉夢玲 1,250.00 
  10高一 F305 王玉風 1,250.00  11高二 E306 劉如燕 1,250.00  12高三 310 謝福華 1,250.00 
  10高一 F404 蔡澤棟 1,250.00  11高二 E306 劉澤財 750.00  12高三 310 袁羅妹 1,250.00 
  10高一 F404 陳珊珊 1,250.00  11高二 E306 張健 1,250.00  12高三 310 張方林 1,250.00 
  10高一 F404 韓欣輝 1,250.00  11高二 E401 賴良群 1,250.00  12高三 310 張閩香 1,250.00 
  10高一 F404 李曉瑤 1,250.00  11高二 E401 李二妹 1,250.00  12高三 310 張玉瑩 1,250.00 
  10高一 F404 劉豐 1,250.00  11高二 E401 彭雅丹 750.00  12高三 311 韓江紅 1,250.00 
  10高一 F404 劉良楹 1,250.00  11高二 E401 邱玉萍 1,250.00  12高三 311 彭金鳳 1,250.00 
  10高一 F404 聶道進 1,250.00  11高二 E401 謝美華 1,250.00  12高三 311 邱遠平 1,250.00 
  10高一 F404 吳冬梅 1,250.00  11高二 E401 許金英 1,250.00  12高三 311 唐健 1,250.00 
  10高一 F404 余珍 1,250.00  11高二 E401 葉珍 1,250.00  12高三 311 鐘平亮 1,250.00 
  10高一 F405 曾賀蘭 1,250.00  11高二 E401 湛幸 1,250.00  12高三 402 陳逢良 1,250.00 
  10高一 F405 韓慧芳 1,250.00  11高二 E401 張婷 1,250.00  12高三 402 付宏燕 1,250.00 
  10高一 F405 李水英 1,250.00  11高二 E401 鐘翠菁 1,250.00  12高三 402 劉書強 1,250.00 
  10高一 F405 李云福 1,250.00  11高二 E402 畢小珍 1,250.00  12高三 402 劉忠焱 1,250.00 
  10高一 F405 溫添明 1,250.00  11高二 E402 鄧書婷 1,250.00  12高三 402 邱開誠 1,250.00 
  10高一 F405 肖富 1,250.00  11高二 E402 刁新法 1,250.00  12高三 402 吳濤 1,250.00 
  10高一 F405 鐘福華 1,250.00  11高二 E402 丁莉 1,250.00  12高三 402 肖新華 750.00 
  10高一 F406 陳英 1,250.00  11高二 E402 賴星華 1,250.00  12高三 403 曾桂芳 1,250.00 
  10高一 F406 郭麗芳 750.00  11高二 E402 蘭春萍 1,250.00  12高三 403 高國祥 1,250.00 
  10高一 F406 劉穗錦 1,250.00  11高二 E402 肖優英 1,250.00  12高三 403 藍瑞鴻 1,250.00 
  10高一 F406 劉曉亮 1,250.00  11高二 E402 許馨蘭 1,250.00  12高三 403 廖秋香 1,250.00 
  10高一 F406 彭君莉 1,250.00  11高二 E402 朱桂花 1,250.00  12高三 403 劉媛 1,250.00 
  10高一 F406 彭新宇 1,250.00  11高二 E402 朱美華 1,250.00  12高三 403 龍鐘輝 1,250.00 
  10高一 F406 戚海英 1,250.00  11高二 E403 黃瓊 1,250.00  12高三 403 楊梅芳 1,250.00 
  10高一 F406 郯在鴻 1,250.00  11高二 E403 黃秀娟 1,250.00  12高三 403 楊敏 1,250.00 
  10高一 F406 葉明 1,250.00  11高二 E403 賴倩 1,250.00  12高三 403 張業興 1,250.00 
  10高一 F406 鄭鑫 1,250.00  11高二 E403 賴雅欣 1,250.00  12高三 404 蔡聯健 1,250.00 
  10高一 F406 鐘文斌 1,250.00  11高二 E403 劉小雨 1,250.00  12高三 404 陳良城 1,250.00 
  10高一 F504 丁美惠 1,250.00  11高二 E404 曾發秀 1,250.00  12高三 404 陳顯微 1,250.00 
  10高一 F504 郭彬 1,250.00  11高二 E404 韓梅 1,250.00  12高三 404 韓山妹 750.00 
  10高一 F504 何玉清 1,250.00  11高二 E404 賴莉芳 1,250.00  12高三 404 李海金 1,250.00 
  10高一 F504 肖冬瑛 1,250.00  11高二 E404 李小紅 1,250.00  12高三 404 劉福李 1,250.00 
  10高一 F504 鐘建文 1,250.00  11高二 E404 林先輝 1,250.00  12高三 404 劉建軍 1,250.00 
  10高一 F504 鐘艷芳 1,250.00  11高二 E404 劉晨瑩 750.00  12高三 404 譚陳萍 1,250.00 
  10高一 F504 鐘勇金 1,250.00  11高二 E404 羅清 1,250.00  12高三 404 吳春英 1,250.00 
  10高一 F505 聶道富 1,250.00  11高二 E404 饒春燕 1,250.00  12高三 404 肖勇 1,250.00 
  10高一 F505 王新洋 1,250.00  11高二 E404 肖敏 1,250.00  12高三 404 張志國 1,250.00 
  10高一 F505 徐小平 1,250.00  11高二 E404 嚴由銓 1,250.00  12高三 405 戴美芳 1,250.00 
  10高一 F505 湛建華 1,250.00  11高二 E405 曾祥蘭 1,250.00  12高三 405 龔秀平 1,250.00 
  10高一 F506 劉良寶 1,250.00  11高二 E405 劉麗青 1,250.00  12高三 405 郭東明 1,250.00 
  10高一 F506 彭孝鎧 1,250.00  11高二 E405 劉梅艷 1,250.00  12高三 405 邱紅英 1,250.00 
  10高一 F506 嚴佳佳 1,250.00  11高二 E405 湯文明 1,250.00  12高三 405 王御坤 1,250.00 
  10高一 G201 黃潤發 1,250.00  11高二 E405 肖青 1,250.00  12高三 405 吳中濤 1,250.00 
  10高一 G201 黎慧琳 1,250.00  11高二 E405 鐘世鴻 1,250.00  12高三 405 肖劍 1,250.00 
  10高一 G201 李海飛 1,250.00  11高二 E405 鐘小慧 1,250.00  12高三 405 肖永亮 1,250.00 
  10高一 G201 劉金春 1,250.00  11高二 E406 陳正旺 1,250.00  12高三 406 刁華祥 750.00 
  10高一 G201 許厚祥 750.00  11高二 E406 郭珍 1,250.00  12高三 406 范成文 1,250.00 
  10高一 G201 游清 1,250.00  11高二 E406 林靜 1,250.00  12高三 406 鄺李梅 1,250.00 
  10高一 G201 鐘敏 1,250.00  11高二 E406 潘曉娟 1,250.00  12高三 406 李劍梅 750.00 
  10高一 G201 朱升林 1,250.00  11高二 E406 肖沁怡 750.00  12高三 406 廖晨 1,250.00 
  10高一 G202 郭俊 1,250.00  11高二 E406 徐湟 1,250.00  12高三 406 戚植華 1,250.00 
  10高一 G202 盧佳寧 1,250.00  11高二 E406 朱敏連 1,250.00  12高三 406 田云 1,250.00 
  10高一 G202 羅珊珊 1,250.00  11高二 E501 蔡紹瓊 1,250.00  12高三 406 巫莉莉 1,250.00 
  10高一 G202 彭孝燕 1,250.00  11高二 E501 孔德平 1,250.00  12高三 406 謝信漳 1,250.00 
  10高一 G202 楊鍶燁 1,250.00  11高二 E501 李貞斌 1,250.00  12高三 406 謝怡發 1,250.00 
  10高一 G202 鄭華發 1,250.00  11高二 E501 王忠健 1,250.00  12高三 406 鐘海濱 1,250.00 
  10高一 G202 鐘欣 1,250.00  11高二 E501 徐福秀 1,250.00  12高三 406 鐘玉婷 1,250.00 
  10高一 G203 何幫富 750.00  11高二 E501 鐘延培 1,250.00  12高三 407 曾丹 1,250.00 
  10高一 G203 廖章鎮 1,250.00  11高二 E502 曾祥文 1,250.00  12高三 407 陳小軍 1,250.00 
  10高一 G203 劉蓮梅 1,250.00  11高二 E502 李壬彬 1,250.00  12高三 407 廖文斌 1,250.00 
  10高一 G203 劉權 1,250.00  11高二 E502 劉鴻平 1,250.00  12高三 407 廖章鑫 1,250.00 
  10高一 G203 彭羅平 1,250.00  11高二 E502 羅海麗 1,250.00  12高三 407 劉世祥 1,250.00 
  10高一 G203 齊易真 1,250.00  11高二 E502 羅忠妹 1,250.00  12高三 407 鄭燕婷 1,250.00 
  10高一 G203 吳艷芳 1,250.00  11高二 E502 鐘珊珊 1,250.00  12高三 407 鐘虹 1,250.00 
  10高一 G203 肖漢翔 1,250.00  11高二 E502 宗小玉 1,250.00  12高三 408 曾凡美 1,250.00 
  10高一 G203 張歡林 1,250.00  11高二 E503 賴小君 1,250.00  12高三 408 曾憲帆 1,250.00 
  10高一 G204 蔡偉清 1,250.00  11高二 E503 黎原青 1,250.00  12高三 408 李秋霞 1,250.00 
  10高一 G204 曾敏 1,250.00  11高二 E503 羅小瑩 1,250.00  12高三 408 田貴福 1,250.00 
  10高一 G204 韓榮晶 1,250.00  11高二 E503 羅顏春 1,250.00  12高三 408 徐麗 1,250.00 
  10高一 G204 韓燕 1,250.00  11高二 E503 謝毅 1,250.00  12高三 408 游清美 750.00 
  10高一 G204 劉鴻越 1,250.00  11高二 E503 鄭金艷 1,250.00  12高三 408 張琳 1,250.00 
  10高一 G204 郯寶如 1,250.00  11高二 E503 鐘善權 750.00  12高三 409 付雁蘭 1,250.00 
  10高一 G204 許豐燕 1,250.00  11高二 E503 朱述強 1,250.00  12高三 409 韓美玲 1,250.00 
  10高一 G204 楊山秀 1,250.00  11高二 E504 龔學源 1,250.00  12高三 409 劉雪華 1,250.00 
  10高一 G204 楊武云 1,250.00  11高二 E504 韓榮蕓 1,250.00  12高三 409 吳婷 1,250.00 
  10高一 G204 張鴿 1,250.00  11高二 E504 劉木芳 1,250.00  12高三 409 許招仔 1,250.00 
  10高一 G204 張忠梅 1,250.00  11高二 E504 劉云飛 1,250.00  12高三 409 姚曉燕 1,250.00 
  10高一 G204 鐘玉香 1,250.00  11高二 E504 謝雨金 1,250.00  12高三 409 葉小燕 1,250.00 
  10高一 G204 周春桃 1,250.00  11高二 E505 江天宇 1,250.00  12高三 410 陳祖秀 750.00 
  10高一 G205 廖小玉 1,250.00  11高二 E505 林伊蕓 1,250.00  12高三 410 韓小喬 1,250.00 
  10高一 G205 廖曉敏 1,250.00  11高二 E505 姚君鵬 1,250.00  12高三 410 巫薇 1,250.00 
  10高一 G205 龍心怡 1,250.00  11高二 E505 宗玲玲 1,250.00  12高三 410 吳雯 1,250.00 
  10高一 G205 王忠卿 1,250.00  11高二 E506 曾遠平 1,250.00  12高三 410 鐘顏 1,250.00 
  10高一 G205 溫見奇 750.00  11高二 E506 劉清源 1,250.00  12高三 410 朱俊林 1,250.00 
  10高一 G205 肖德平 750.00  11高二 E506 劉永勝 1,250.00  12高三 410 宗樂 1,250.00 
  10高一 G205 謝文杰 1,250.00  11高二 E506 彭世鐘 1,250.00  12高三 411 曾慧敏 1,250.00 
  10高一 G205 許霖軍 1,250.00  11高二 E506 王金順 1,250.00  12高三 411 黃小紅 1,250.00 
  10高一 G205 鐘詩琪 1,250.00  11高二 E506 張艷紅 1,250.00  12高三 411 李奮青 1,250.00 
  10高一 G205 鐘史貴 1,250.00  11高二 F202 官愛珍 1,250.00  12高三 411 李元 750.00 
  10高一 G205 朱文菁 1,250.00  11高二 F202 黃宏韜 1,250.00  12高三 411 王美珍 1,250.00 
  10高一 G206 藍光熒 1,250.00  11高二 F202 黃建美 750.00  12高三 411 謝文 1,250.00 
  10高一 G206 羅康葉 1,250.00  11高二 F202 黃曉梅 1,250.00  12高三 502 曾家誠 1,250.00 
  10高一 G206 羅禮華 1,250.00  11高二 F202 李福軍 1,250.00  12高三 502 曾祥發 1,250.00 
  10高一 G206 邱昆燕 1,250.00  11高二 F202 劉紅 750.00  12高三 502 黃為彬 1,250.00 
  10高一 G206 張煒鑫 1,250.00  11高二 F202 呂金梅 1,250.00  12高三 502 謝竹青 1,250.00 
  10高一 G206 鄭坤 750.00  11高二 F202 歐陽紫云 1,250.00  12高三 502 趙光生 1,250.00 
  10高一 G206 鐘遙遙 1,250.00  11高二 F203 曾繁祿 750.00  12高三 502 鐘靜雯 1,250.00 
  10高一 G301 鄧書聰 1,250.00  11高二 F203 李建 1,250.00  12高三 503 曾金平 1,250.00 
  10高一 G301 李海花 1,250.00  11高二 F203 聶小龍 1,250.00  12高三 503 劉健平 1,250.00 
  10高一 G301 劉燕 1,250.00  11高二 F203 鐘顯檳 1,250.00  12高三 503 劉詩昌 1,250.00 
  10高一 G301 徐東梅 1,250.00  11高二 F302 何瑞蘭 1,250.00  12高三 503 劉星云 1,250.00 
  10高一 G301 鐘和珍 1,250.00  11高二 F302 賴茂路 1,250.00  12高三 503 鐘顯財 1,250.00 
  10高一 G301 周奕皓 1,250.00  11高二 F302 劉梅雁 1,250.00  12高三 503 朱小璐 1,250.00 
  10高一 G302 何志鵬 1,250.00  11高二 F302 劉素萍 1,250.00  12高三 504 劉占玉 1,250.00 
  10高一 G302 黎智 1,250.00  11高二 F302 龍光美 1,250.00  12高三 504 肖素英 1,250.00 
  10高一 G302 李錫達 1,250.00  11高二 F302 謝宗飛 1,250.00  12高三 504 謝平 1,250.00 
  10高一 G302 廖莊燕 1,250.00  11高二 F302 徐江春 1,250.00  12高三 504 鐘功梅 1,250.00 
  10高一 G302 劉恩濟 1,250.00  11高二 F303 陳玉婷 1,250.00  12高三 504 鄒成金 1,250.00 
  10高一 G302 鐘珍 1,250.00  11高二 F303 陳玉香 1,250.00  12高三 505 陳潔 1,250.00 
  10高一 G302 朱恒忠 1,250.00  11高二 F303 韓雪宇 1,250.00  12高三 505 刁文林 1,250.00 
  10高一 G303 曾冰冰 1,250.00  11高二 F303 譚堰 1,250.00  12高三 505 刁煜 1,250.00 
  10高一 G303 陳水華 1,250.00  11高二 F303 肖曉芳 1,250.00  12高三 505 李志強 1,250.00 
  10高一 G303 韓燕 1,250.00  11高二 F303 謝金蘇 750.00  12高三 505 吳雪華 750.00 
  10高一 G303 賴紅珍 1,250.00  11高二 F303 謝小青 1,250.00  12高三 505 鐘健龍 1,250.00 
  10高一 G303 賴小紅 1,250.00  11高二 F303 鄭優平 1,250.00  12高三 506 劉阿花 750.00 
  10高一 G303 謝輝元 1,250.00  11高二 F303 鐘瑩 1,250.00  12高三 506 潘慧林 1,250.00 
  10高一 G303 張閩紅 1,250.00  11高二 F303 鐘玉鳳 1,250.00  12高三 506 肖江龍 1,250.00 
  10高一 G304 曾勝光 1,250.00  11高二 F401 陳春玉 1,250.00  12高三 506 張永華 1,250.00 
  10高一 G304 韓娟 1,250.00  11高二 F401 郭冬梅 1,250.00  12高三 507 曾艾維 1,250.00 
  10高一 G304 何斐 1,250.00  11高二 F401 雷春平 1,250.00  12高三 507 黃駿 1,250.00 
  10高一 G304 李芳 1,250.00  11高二 F401 彭時芬 1,250.00  12高三 507 劉鳳春 1,250.00 
  10高一 G304 劉萍 1,250.00  11高二 F401 楊井平 1,250.00  12高三 507 劉金林 750.00 
  10高一 G304 羅慧 1,250.00  11高二 F401 楊玉華 1,250.00  12高三 507 上官斌 1,250.00 
  10高一 G304 王志 1,250.00  11高二 F401 鄭圣森 1,250.00  12高三 508 丁麗 1,250.00 
  10高一 G304 巫彥君 1,250.00  11高二 F402 成燕 1,250.00  12高三 508 高玟慧 1,250.00 
  10高一 G304 鐘永桃 1,250.00  11高二 F402 成長青 1,250.00  12高三 508 賴允祿 1,250.00 
  10高一 G305 曾洪 1,250.00  11高二 F402 廖琦 1,250.00  12高三 508 李金聶 1,250.00 
  10高一 G305 賴小習 1,250.00  11高二 F402 林旭紅 1,250.00  12高三 508 駱麗云 1,250.00 
  10高一 G305 邱友風 1,250.00  11高二 F402 劉曉東 1,250.00  12高三 508 王瑩 1,250.00 
  10高一 G305 鐘汶桀 1,250.00  11高二 F402 盧雨晴 1,250.00  12高三 508 鐘建英 1,250.00 
  10高一 G306 賴金玉 1,250.00  11高二 F402 肖祖斌 1,250.00  12高三 508 朱嘉欣 1,250.00 
  10高一 G306 謝有燕 1,250.00  11高二 F403 鄧詩濤 1,250.00  12高三 509 盧奕 1,250.00 
  10高一 G306 周茂濤 1,250.00  11高二 F403 彭玉華 1,250.00  12高三 509 張怡 1,250.00 
  10高一 G401 曾憲娟 1,250.00  11高二 F403 邱鴻森 1,250.00  12高三 509 鐘玲 1,250.00 
  10高一 G401 陳宏椿 1,250.00  11高二 F403 宋賢平 1,250.00  12高三 509 朱珠 1,250.00 
  10高一 G401 賴宇仙 1,250.00  11高二 F403 吳和昌 1,250.00  12高三 510 賴華蘭 1,250.00 
  10高一 G401 周小輝 1,250.00  11高二 F403 謝香香 1,250.00  12高三 510 李發蓮 1,250.00 
  10高一 G402 陳龍 1,250.00  11高二 F403 謝信美 1,250.00  12高三 510 肖玉英 1,250.00 
  10高一 G402 彭李知 1,250.00  11高二 F403 張秀秀 1,250.00  12高三 510 謝水華 1,250.00 
  10高一 G402 鐘霞 1,250.00  11高二 F403 鐘艷紅 1,250.00  12高三 510 徐曉靜 1,250.00 
  10高一 G403 陳鳳 1,250.00  11高二 F403 周靖 1,250.00  12高三 510 鐘觀香 1,250.00 
  10高一 G403 陳玉華 1,250.00  11高二 F501 侯曉云 1,250.00  12高三 511 黃芳法 1,250.00 
  10高一 G403 周康鳳 1,250.00  11高二 F501 賴江斌 1,250.00  12高三 511 江海林 1,250.00 
  10高一 G404 劉明亮 1,250.00  11高二 F501 劉萍 1,250.00  12高三 511 李史梅 1,250.00 
  10高一 G404 吳聯勝 1,250.00  11高二 F501 劉青 1,250.00  12高三 511 王燁 1,250.00 
  10高一 G405 陳嵩 1,250.00  11高二 F501 鐘庭鑫 1,250.00  12高三 511 吳彩霞 1,250.00 
  10高一 G405 李艷 1,250.00  11高二 F501 朱順 1,250.00  12高三 511 吳慧婷 1,250.00 
  10高一 G405 林昕 1,250.00  11高二 F502 曾皇瑩 1,250.00  12高三 511 吳琳一 1,250.00 
  10高一 G405 邱承鑫 1,250.00  11高二 F502 陳麗 1,250.00  12高三 511 許鳳鳳 1,250.00 
  10高一 G405 葉文華 1,250.00  11高二 F502 李海民 1,250.00  12高三 511 鐘德優 750.00 
  10高一 G406 劉俐伶 1,250.00  11高二 F502 劉慶 1,250.00  12高三 602 曾婷婷 1,250.00 
  10高一 G501 劉陽春 1,250.00  11高二 F502 郯圣淋 750.00  12高三 602 李健 1,250.00 
  10高一 G501 吳金梅 1,250.00  11高二 F502 譚偉平 1,250.00  12高三 602 朱亞芳 750.00 
  10高一 G501 吳淑芳 1,250.00  11高二 F502 鐘顯明 1,250.00  12高三 603 陳昌煌 1,250.00 
  10高一 G501 張彩兒 1,250.00  11高二 F502 鐘欣 1,250.00  12高三 603 黃曉雯 1,250.00 
  10高一 G502 陳石香 1,250.00  11高二 F503 曾紅梅 1,250.00  12高三 603 李萍艷 1,250.00 
  10高一 G502 陳香蘭 1,250.00  11高二 F503 鄧富榮 1,250.00  12高三 603 廖瓊香 1,250.00 
  10高一 G502 何善林 1,250.00  11高二 F503 郭健 1,250.00  12高三 603 潘海英 1,250.00 
  10高一 G502 羅芳芳 1,250.00  11高二 F503 李史波 1,250.00  12高三 603 巫興楊 1,250.00 
  10高一 G502 王忠杰 1,250.00  11高二 F503 譚裔洋 1,250.00  12高三 603 吳中東 1,250.00 
  10高一 G503 蔡玉婧 1,250.00  11高二 F503 王萌 1,250.00  12高三 603 熊新財 1,250.00 
  10高一 G503 韓夢 750.00  11高二 F503 巫宏昇 1,250.00  12高三 604 曾皇瓊 1,250.00 
  10高一 G503 李淇梅 1,250.00  11高二 F503 徐桂蘋 1,250.00  12高三 604 廖薇 1,250.00 
  10高一 G503 劉春紅 1,250.00  11高二 F503 徐金瑞 1,250.00  12高三 604 劉滕飛 1,250.00 
  10高一 G503 劉芳 1,250.00  11高二 F503 湛晶晶 1,250.00  12高三 604 肖林 1,250.00 
  10高一 G503 聶燕英 1,250.00  11高二 F503 鐘東華 1,250.00  12高三 604 徐精靈 1,250.00 
  10高一 G503 謝芳 1,250.00  11高二 F503 鐘發 1,250.00  12高三 604 鐘琦 1,250.00 
  10高一 G503 楊慧 1,250.00  11高二 F503 鐘華宏 1,250.00  12高三 604 周金燕 1,250.00 
  10高一 G503 張先智 1,250.00  10高一 F304 廖文浩 1,250.00  12高三 604 朱峰秀 1,250.00 
  10高一 G503 朱恒鈺 1,250.00  12高三 302 成遠飛 1,250.00  12高三 605 曾維軍 1,250.00 
  10高一 G504 李燕 1,250.00  12高三 302 鄧家輝 1,250.00  12高三 605 陳明山 1,250.00 
  10高一 G504 廖傳財 750.00  12高三 302 韓玉鋒 1,250.00  12高三 605 李有財 1,250.00 
  10高一 G504 羅佳怡 1,250.00  12高三 302 黃誼婷 750.00  12高三 605 謝躐航 1,250.00 
  10高一 G504 邱婷 1,250.00  12高三 302 廖軍 1,250.00  12高三 605 許太海 1,250.00 
  10高一 G504 巫彥榮 1,250.00  12高三 302 劉海清 1,250.00  12高三 605 鐘發生 1,250.00 
  10高一 G504 葉長青 1,250.00  12高三 302 盧毓金 1,250.00  12高三 605 朱梅英 1,250.00 
  10高一 G505 陳樂 1,250.00  12高三 302 羅發亮 750.00  12高三 606 曾遷蘭 1,250.00 
  10高一 G505 陳寧 1,250.00  12高三 302 戚永亮 1,250.00  12高三 606 成慧珍 1,250.00 
  10高一 G505 黃孝娟 1,250.00  12高三 302 吳駿 1,250.00  12高三 606 丁克峰 1,250.00 
  10高一 G505 劉晶熠 1,250.00  12高三 302 張霞 1,250.00  12高三 606 劉云飛 1,250.00 
  10高一 G505 謝勝清 1,250.00  12高三 302 朱明焱 1,250.00  12高三 606 邱祖華 1,250.00 
  10高一 G505 許詩亮 1,250.00  12高三 303 林陽生 750.00  12高三 607 曾令旺 1,250.00 
  10高一 G505 鐘德塘 1,250.00  12高三 303 劉蘭萍 1,250.00  12高三 607 賴慧艷 1,250.00 
  10高一 G506 曾昌鵬 750.00  12高三 303 謝福財 1,250.00  12高三 607 林佳慧 1,250.00 
  10高一 G506 陳正宇 1,250.00  12高三 303 謝麗康 750.00  12高三 607 羅偵城 1,250.00 
  10高一 G506 劉薇 1,250.00  12高三 303 鐘永飛 1,250.00  12高三 607 馬君萍 1,250.00 
  10高一 G506 唐江燕 1,250.00  12高三 303 朱福平 1,250.00  12高三 607 湛飛 1,250.00 
  10高一 G506 游敏 1,250.00  12高三 304 曾維美 1,250.00  12高三 608 劉松 1,250.00 
  11高二 E201 陳朝毅 1,250.00  12高三 304 曾英 1,250.00  12高三 608 劉亦旋 1,250.00 
  11高二 E201 韓金花 1,250.00  12高三 304 陳惠平 1,250.00  12高三 608 羅干 1,250.00 
  11高二 E201 李世輝 1,250.00  12高三 304 陳潔 1,250.00  12高三 608 王菁 750.00 
  11高二 E201 邱芬 1,250.00  12高三 304 郭書有 1,250.00  12高三 608 吳興財 1,250.00 
  11高二 E201 吳小建 1,250.00  12高三 304 賴青林 1,250.00  12高三 609 鄭辛平 1,250.00 
  11高二 E201 肖毅 1,250.00  12高三 304 賴相珽 1,250.00  12高三 610 陳靈 1,250.00 
  11高二 E201 張樹青 1,250.00  12高三 304 謝子萱 1,250.00  12高三 610 韓金垚 1,250.00 
  11高二 E202 陳家杰 1,250.00  12高三 304 熊云 1,250.00  12高三 610 林建英 1,250.00 
  11高二 E202 潘志明 1,250.00  12高三 304 許廣 1,250.00  12高三 610 張穎 1,250.00 
  11高二 E203 賴章有 1,250.00  12高三 304 許理洪 1,250.00  12高三 610 鐘小蓮 1,250.00 
  11高二 E203 劉文杰 1,250.00  12高三 305 成海霞 750.00  12高三 610 周麗霞 1,250.00 
  11高二 E203 鄒潤福 750.00  12高三 305 黃光塏 1,250.00  12高三 611 黃亦森 1,250.00 
  11高二 E204 賴江江 1,250.00  12高三 305 李丹 1,250.00  12高三 611 賴虔湖 1,250.00 
  11高二 E204 賴章翔 1,250.00  12高三 305 劉世路 1,250.00  12高三 611 劉鴻 1,250.00 
  11高二 E204 李明森 1,250.00  12高三 305 劉占喜 1,250.00  12高三 611 羅才婷 1,250.00 
  11高二 E204 溫見斌 1,250.00  12高三 305 邱小云 1,250.00  12高三 611 閔成蘭 1,250.00 
  11高二 E204 吳修平 1,250.00  12高三 305 王志偉 1,250.00  12高三 611 吳修春 1,250.00 
  11高二 E204 徐忠國 1,250.00  12高三 305 肖宇 1,250.00  12高三 611 謝道明 1,250.00 
  11高二 E204 袁晨 750.00  12高三 305 張仙發 1,250.00  12高三 611 謝詒真 750.00 
  11高二 E205 陳嘉閩 1,250.00  12高三 305 鄭瑞海 1,250.00  12高三 611 楊麗芳 1,250.00 
  11高二 E205 陳金紅 1,250.00  12高三 305 朱盛德 1,250.00  12高三 611 張衛芳 1,250.00 
  11高二 E205 劉仁杰 1,250.00  12高三 305 鄒艷紅 1,250.00  12高三 611 鐘婷 1,250.00 
  11高二 E205 孫萍 1,250.00  12高三 306 蔡小青 1,250.00  12高三 611 鐘紫梅 1,250.00 
  11高二 E205 謝美珍 1,250.00  12高三 306 劉駿 1,250.00  12高三 611 朱麗清 1,250.00 
  11高二 E205 鐘玉媚 1,250.00  12高三 306 馬志強 1,250.00  12高三 611 朱瑞林 1,250.00 
  11高二 E206 李凡 1,250.00  12高三 306 譚秀紅 1,250.00           
  11高二 E206 劉思遠 1,250.00  12高三 306 王桂蓮 1,250.00           
  11高二 E206 羅上文 1,250.00  12高三 306 肖霞 1,250.00           

   

       贛州市贛縣第三中學、贛縣中學北校區官方網站      

                                                    贛州市贛縣第三中學、贛縣中學北校區版權所有 Copyright © 2008-2021  ICP備案號:贛ICP備14002147號-1 

   

  韩国无删版无遮挡免费漫画